Úspechy žiakov v šk.roku 2019/2020

ANGLICKÝ/NEMECKÝ/ŠPANIELSKY JAZYK

Olmypiáda v anglickom jazyku školské kolo 1.miesto Sara M. (7.A) 
Olympiáda v anglickom jazyku školské kolo 1.miesto Samko Ch. (8.A)
Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo úspešnosť 88,6%  Samko Ch. (8.A)
Olympiáda v nemeckom jazyku školské kolo 1.miesto Ninka A. (5.A) 
Olympiáda v nemeckom jazyku okresné kolo 1.miesto Ninka A. (5.A)
Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo 3.miesto Ninka A. (5.A.) 

 

Úspechy žiakov v šk.roku 2018/2019

ANGLICKÝ/NEMECKÝ/ŠPANIELSKY JAZYK
Olympiáda v anglickom jazyku školské kolo 1.miesto Matúš O. (8.A)
Olympiáda v anglickom jazyku školské kolo 1.miesto Dávid S.(6.A)
Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo 9.miesto Matúš O. (8.A)
Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo 6.miesto Dávid S. (6.A)
Jazykový kvet – ANJ krajské kolo 2.miesto Drama club (1.-4.roč.)
Jazykový kvet – NEJ krajské kolo 2.miesto Nelly Elle S. (6.A)
Jazykový kvet – ŠPJ krajské kolo 2.miesto Sara E.M. (6.A)
Jazykový kvet – NEJ krajské kolo 1.miesto Nina A. (4.A)
Jazykový kvet – ANJ krajské kolo 3.miesto Zuzka Š. (6.A)
Jazykový kvet – ANJ krajské kolo 2.miesto Victoria Zara Š. (2.A)
Jazykový kvet – NEJ celoslovenské finále 1.miesto Nina A. (4.A)
     
Medzinárodné skúšky Cambridge
Úroveň skúšok Meno žiaka Úspešnosť Dosiahnutá úroveň podľa SERR
PET Matúš O. (8.A) 99,4% B2
PET Sofia B. (8.A) 94,1% B2
KET Teodora K. (6.A) 87,3% A2
KET David M. (5.A) 98,6% B1
KET Lenka T. (6.A) 86% A2
KET Simona H. (7.A) 85,3% A2

TELESNÁ VÝCHOVA

Orientačný beh-jednotlivci Medzinárodný pretek v Estónsku 6.miesto Simona M. (8.A)
MC´Donald Cup Okresné kolo 3.miesto 2.-4.ročník
Bedminton Okresné kolo 7.miesto Sandra J. (8.A) a Lucia L.(6.A)

Oskar P. (8.A) a Adam J. (8.A)

Orientačný beh Krajské kolo 3.miesto Simona M. (8.A)
Atletika Okresné kolo  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výtvarná súťaž Dejiny sebavedomia Krajské kolo 3.miesto Matúš O. (8.A)

VŠEOBECNÉ ZNALOSTI

Všetkovedko celoslovenské kolo Všetkovedko školy Lili (3.A)
Všetkovedko celoslovenské kolo Všetkovedkovia

Kategória 3.a 4.ročník

Hanka (3.A) – 153 bodov

Milanko (4.A) – 141 bodov 

Matej (3.B) – 134 bodov 

Ela (3.A) – 133 bodov 

Klárka (3.A) – 133 bodov 

Všetkovedko celoslovenské kolo

Všetkovedkovia 

Kategória 2.ročník

     Mirka (2.A) – 121 bodov 

    Samko (2.A) – 126 bodov 

        Lea (2.A) – 126 bodov

GEOGRAFIA

Geografická olympiáda okresné kolo 3.miesto David M. (5.A)

MATEMATIKA

Pytagoriáda okresné kolo 7.miesto Klára Č. (3.A)
Matematický klokan medzinárodná súťaž 91,7% Zara Č. (1.A)
Matematický klokan medzinárodná súťaž 93,3% Jerguš H. (1.A)
Matematický klokan medzinárodná súťaž 88,9% – školský šampión Ján Š. (3.A)
Matematický klokan medzinárodná súťaž 83,3% Alexandra B. (3.B)
Matematický klokan medzinárodná súťaž 80,0% Daniel K. (4.A)
   

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Košice Star 2019 okresné kolo 3.miesto Nina A. (4.A)

SLOVENSKÝ JAZYK

Dúha – literárna tvorba – próza Celoslovenské kolo 2.miesto Zuzka Š. (6.A)
Literárna jar Ondreja Čiliaka – kat.próza Celoslovenské kolo 3.miesto Zuzka Š. (6.A)

Naši žiaci sa zúčastnili v súťažiach

Výtvarná súťaž Ľudový ornament Nina A. (4.A)
Jazyková súťaž Jazykový talent Matúš O. (8.A)
Výtvarná súťaž Záložka do každej knihy žiaci 1.A a 2.A triedy
Výtvarná súťaž Súťažte s lastovičkou žiaci 6.A triedy
Výtvarná súťaž Čím chcem byť Adrián F. (4.A) a Nina A. (4.A)
Výtvarná súťaž Sen žiaci 2.A a 3.A triedy
Výtvarná súťaž Ženy a profesie v modernom svete žiaci 1.A a 2.A triedy
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B a 6.A
Výtvarná súťaž Erb žiaci 7.A a 8.A
Hudobná súťaž Slávik Slovenska žiaci 2.A a 6.A
Výtvarná súťaž Kolorit slovenského ornamentu Nina A. (4.A)
Prírodovedná súťaž  La-bák žiaci 3.B
Bežecká súťaž Zimná kalokagatia Simona M. (8.A)

Úspechy žiakov v šk.roku 2017/2018 

ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda v anglickom jazyku Okresné kolo 3.miesto Oskar P. (7.A.)
Jazykový kvet – Dráma Okresné kolo 4.miesto Dramatický krúžok (1.-3.ročník)
 Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba  Okresné kolo postup na krajské kolo Alžbeta K. (2.A)
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba Okresné kolo postup na krajské kolo Zuzana Š. (5.A)
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba Okresné kolo postup na krajské kolo Alexandra T. (5.A)
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba Krajské kolo 2.miesto Zuzana Š. (5.A)
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba Krajské kolo 2.miesto Alžbeta K. (2.A)
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba Krajské kolo 3.miesto Alexandra T. (5.A)
National Literary Award for Young Learners Medzinárodná súťaž postup medzi 9. najlepších v kategórii do 12 rokov (ako jediná zo Slovenska) Zuzka Š. (5.A)
NEMECKÝ JAZYK
Jazykový kvet Okresné kolo postup na krajské kolo Nina A. (3.A)
Jazykový kvet Krajské finále 1.miesto Nina A. (3.A)
Jazykový kvet Celoslovenské finále 1.miesto Nina A. (3.A)
   SLOVENSKÝ JAZYK
Šumenie Celoslovenská súťaž 3.miesto Zuzana Š. (5.A)
MATEMATIKA
Pytagoriáda Okresné kolo 3.miesto Júlia C. (5.A)
Pytagoriáda Okresné kolo 3.miesto Adrián F. (3.A)
Pytagoriáda Okresné kolo úspešný riešiteľ Simona M. (7.A)
Pytagoriáda Okresné kolo úspešný riešiteľ David M. (4.A)
Matematický klokan Celoslovenské kolo úspešnosť nad 90%  Zojka P., Samko K., Sebastian S. a Margarétka S. (1.A)
Matematický klokan Celoslovenské kolo úspešnosť nad 90% Klára Č., Ela Z.  (2.A)
Matematický klokan Celoslovenské kolo úspešnosť nad 90% Saška B. (2.B)
Matematický klokan Celoslovenské kolo úspešnosť nad 90% Danko T. a Adrián F. (3.A)
Matematický klokan Celoslovenské kolo úspešnosť nad 90% David M. 
GEOGRAFIA
Geografická internetová súťaž GQIQ Celoslovenská súťaž úspešný riešiteľ Zuzana Š. (5.A)
DEJEPIS
Dejepisná olympiáda Okresné kolo 3.miesto Samko Ch. (6.A)
Dejepisná olympiáda Okresné kolo 6.miesto Filip S. (7.A)
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ekoposter Celoslovenská súťaž účasť v súťaži Benjamín M. (6.A)
Viem čo zjem Celoslovenská súťaž skupinová práca žiaci 5. a 6.ročníka
Ako recyklujem Celoslovenská súťaž účasť v súťaži Viki M. (6.A), Klára B. (6.A) a Filip S. (7.A)
VŠEOBECNÉ
Všetkovedko  30% najúspešnejších žiakov titul Všetkovedko Filip R. (5.A.)
Všetkovedko 30% najúspešnejších žiakov titul Všetkovedko Hanka G. (2.A)
Všetkovedko 30% najúspešnejších žiakov titul Všetkovedko Ela Z. (2.A)
Všetkovedko 30% najúspešnejších žiakov titul Všetkovedko Matej M. (2.B)
Všetkovedko 30% najúspešnejších žiakov titul Všetkovedko Adrián F. (3.A)
Všetkovedko 30% najúspešnejších žiakov titul Všetkovedko David M. (4.A)
TELESNÁ VÝCHOVA
Orientačný beh – jednotlivci Krajské kolo 1.miesto Simona M. (7.A)
Orientačný beh – tímy Krajské kolo 2.miesto Simona M., Ema Š., Sandra J. (7.A), Viki M. (6.A)

 

Úspechy našich žiakov v šk.roku 2016/2017

ANGLICKÝ JAZYK
Jazykový kvet Celoslovenské finále 3.miesto Zuzka Š. (4.A)
Jazyková štafeta Celoslovenské finále 4.miesto Oskar P. a Filip S. (6.A), Zuzka Š. (4.A)
Jazykový kvet Krajské finále 1.miesto Zuzka Š. (4.A)
Jazykový kvet Krajské finále 2.miesto Alexandra T. (4.A)
Jazykový kvet Krajské finále  2.miesto  Dramatický krúžok (3.A, 4.A) 
 English Star Celoslovenská súťaž  94,7% Žiaci 1.-6.ročníka

SLOVENSKÝ JAZYK

Šumenie Celoslovenská súťaž čestné uznanie Zuzka Š. (4.A)

MATEMATIKA

Pytagoriáda Celoslovenská súťaž 4.miesto David M. (3.A)
Olympiáda Z5 Celoslovenská súťaž 7.miesto Alex A. (5.A)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maľuj svoje sny! Vernisáž 1.miesto  Teodora K. (4.A) – kategória kresba
Maľuj svoje sny! Vernisáž 2.miesto Nelly Elle S. (4.A) – kategória kresba
Maľuj svoje sny! Vernisáž 3.miesto  Timea K. (4.A) – kategória plastika
Kolorit slov. ornamentu Celoslovenská súťaž čestné uznanie Ninka A. (2.A)