My day neobišiel ani 4.A triedu. Za bohatej účasti rodičov sme spolu strávili plných 5 vyučovacích hodín. A poďme pekne po poradí:

  1. h – Slovenský jazyk – rodičia si spolu so žiakmi napísali diktát, navzájom si opravili chyby. Potrápili sme sa so skloňovaním, no spoločnými silami sa všetko zvládlo.
  2. h – Matematika – prebehla v súťaživom duchu. Násobilka, násobilka, násobilka – prevetrali sme aj žiakov, aj rodičov.
  3. h – Informatika – žiaci za pomoci rodičov dokončovali prezentácie bohatých vedomostí z prírodovedy a vlastivedy.
  4. h – Nemecký/ španielsky jazyk – rodičia mohli nakuknúť do tajov nových jazykov, ktoré sa žiaci učia prvý rok ako druhý cudzí jazyk.
  5. h – Telesná výchova – celý deň sme si trápili hlavičky – makovičky gramatikou, násobilkou, cudzími slovíčkami, nastal čas potrápiť aj telo. Hurááá poďme si zašportovať. Dali sme si poriadne do tela, rodičia súťažili so svojimi deťmi, akoby sami boli ešte deťmi. Zvíťazili všetci, nakoľko sme športovali v duchu fair play.

Po náročnom dni sme si dali zaslúžený chutný obed, vyhodnotili deň a pobrali sa s úsmevom na tvári domov. (D.B.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: