Štvrtok, 25. apríla bol pre žiakov 4. ročníka zvláštny. Naposledy si mohli vychutnať spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi spoločné aktivity v rámci My Day. Žiaci a rodičia pracovali na hodine angličtiny, slovenského jazyka, nemčiny, španielčiny, telesnej výchovy a výtvarnej výchovy, takže okrem teoretických vedomostí si otestovali aj svoje pohybové schopnosti a manuálne zručnosti. Počas celého dňa vládla v triede príjemná, tvorivá atmosféra, žiaci chceli ukázať, čo všetko sa už naučili a rodičia im v tom aktívne pomáhali. Všetkým zúčastneným za tento vydarený deň ďakujem. (G.K.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: