Naši rodičia po roku opäť zasadli do školských lavíc a videli, ako sa učia tretiaci. Spolu s rodičmi sme si zopakovali vybrané slová, slovné druhy, naučili sa nové anglické slovíčka a hry a zašportovali sme si na telesnej výchove. A na tvorivej hodine sme vyrobili aj krásnu papierovú hračku. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, bolo to super! (K.K.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

sdr