… so perfect day !

„Comeback“ do školských lavíc sme si dostatočne užili. Moderné technológie umožňujú nový rozmer edukácie, kedže zelenú tabuľu, biele a farebné kriedy nahradili interaktívne tabule a perá aj pre dospelých. MY DAY strávený v škole bol zážitkom. Dúfame, že si to o rok budeme môcť rovnako užiť … (Ľ.H.)