11.4. prvácku triedu zaplnili okrem žiakov aj ich príjemní rodičia.
To preto, aby po rokoch na jeden deň zasadli do školských lavíc a zažili tak atmosféru vyučovania.
Spoločne a v dobrej nálade sme si precvičili písanie a čítanie písmena dz a dž, na prvouke sme sa spoločne dozvedeli niečo nové o pohybe živočíchov a výtvarná výchova sa niesla v duchu Veľkej noci.
Zúčastneným rodičom ďakujem za prítomnosť a teším sa opäť nabudúce. (V.K.)