V rámci hodín občianskej náuky sme so šiestakmi venovali pozornosť rôznym témam o obciach. Nadobudnuté vedomosti sme  využili a tematický celok zakončili projektmi o obciach, v ktorých žiaci žijú.  Vo svojich projektov skúmali ich históriu, symboly, historické pamiatky, krásy prírody, kultúrny a spoločenský život, vyhľadávali informácie o významných osobnostiach a rôznych zaujímavostiach vybraných miest a dedín. Výsledok naozaj stojí za to! (M.I.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: