Ani v druhom polroku sme nezabudli na prvácke minútové čítanie. Žiaci čítali neznámy text jednu minútu a môžem povedať, že všetci žiaci zaznamenali veľký progres oproti prvému polroku. Blahoželám prváci som na vás pyšná. Víťazný počet slov je 73.​ (V.K.)