CLIL – Content and Language Integrated Learning – je integrácia cudzieho vyučovacieho jazyka do predmetov. Táto metóda sa na našej škole využíva postupne od 1.ročníka, pričom sa začína s jednoduchými pokynmi a postupom času sa integruje aj do samotnej vyučovacej hodiny. Žiaci tak prirodzene vnímajú anglický jazyk ako súčasť svojho života. Metóda CLIL motivuje žiakov k učeniu sa anglického jazyka, keďže sa neučia jazyk len preto, aby sa učili, no okamžite ho aktívne využívajú na hodine.

Táto metóda je veľmi podstatnou časťou nášho školského vzdelávacieho programu, keďže vytvára pevné základy pre štandardné hodiny anglického jazyka, prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge či bilingválne vyučovanie niektorých predmetov.