Vedúca krúžku: Mgr. Patrícia Gabrišová

Čas: utorok 13:30 – 14:30

Ak sa nebojíš ukázať, rozprávať a reprezentovať našu školu, čakáme ťa na našom dramatickom krúžku, kde sa staneš naozajstným hercom a herečkou.