Matematika je veľmi úzko prepojená s umením ani si to neuvedumujeme. Stačí sa zastaviť pri budove a hneď vidíme symetriu. Záhrady a parky sú tiež symetrické. Každá budova má geometrický útvar či teleso. Ako je využitá matematika v architektúre nášho mesta a v samotnom umení bolo cieľom nášho projektu, ktorý bol v anglickom jazyku. (A.P.)