Oslava medzinárodného dňa detí u nás nemohla chýbať! Veterné počasie nás neodradilo a učitelia si pre nás prichystali rôzne aktivity, ktoré preverili naše športové a logické zručnosti. Triafali sme loptičku do bránky, chodili na mini chodúľoch, prekonávali prekážky, ale hlavne sme sa perfektne zabavili. Odmenou za každú aktivitu boli pre nás žetóny, ktoré sme na konci vymenili za veci z mini obchodu. Bol to krásny deň a oslava dňa detí ako mala byť 🙂 (M.N.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: