Naša súkromná základná škola sa stala inštitúciou, ktorá ponúka prípravu na prestížne medzinárodné skúšky z anglického jazyka Cambridge. Tieto skúšky majú niekoľko úrovní a u nás na nich žiaci pripravujú postupne počas hodín konverzácie v rámci vyučovania. S prípravou na skúšky Cambridge začíname v druhom ročníku na úrovni Starters a končíme v deviatom ročníku na úrovni PET, pričom táto úroveň dosahuje level B1. Skúšky sú pre žiakov veľmi motivujúce, pretože sa zakladajú na aktívnom a praktickom využívaní anglického jazyka. Žiaci sa vďaka nim naučia porozumieť dialógu v anglickom jazyku a získať z neho podstatné informácie, čítať s porozumením dlhšie texty a následne odpovedať na otázky, či popisovať obrázky a odôvodňovať svoje rozhodnutia. Na našej škole získavajú žiaci možnosť, v závislosti od úrovne, absolvovať skúšky Cambridge každý rok a posúvať sa tak v pomyselnom rebríčku zručností stále vyššie a vyššie.

Súkromná základná škola Didacticus je

oficiálnym prípravným centrom na skúšky Cambridge.