Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a tak začíname zbierať úrodu po celom roku našej práce. Medzinárodné skúšky Cambridge sa u nás konali už štvrtý rok. 15.mája si u nás otestovali svoje vedomosti žiaci 2.-4.ročníka na úrovniach Starters, Movers a Flyers. Hravo zvládli všetky tri časti – posluch, písanie a čítanie aj rozprávanie s native speakerom. Oficiálne výsledky sa dozvieme koncom školského roka a nás zatiaľ teší to, že práve tieto skúšky motivujú žiakov k učeniu sa anglického jazyka a sú pre nich akousi odmenou za prácu od septembra. (M.N.)