Vedúci kurzu: Mark Collin Britten

Čas: štvrtok 14:00-15:00

Súkromná základná škola Didacticus je zameraná na výučbu cudzích jazykov, konkrétne anglického jazyka. V tomto smere podporuje deti nielen doobedu, ale aj poobede. V spolupráci s anglickým native speakerom Markom C. Brittenom je spustený kurz anglického jazyka. Hodiny sú vedené zábavnou formou, pričom dôraz je kladený najmä na konverzačnú stránku jazyka. Deti získajú viac sebadôvery v komunikácii v cudzom jazyku a tým sa im otvorí viac dverí do sveta – či už pri štúdiu alebo neskôr aj v pracovnej sfére. Tento kurz je prispôsobený spôsobu učenia sa aký je blízky malým deťom a preto v nich prebúdza nadšenie učiť sa anglický jazyk.

Tento krúžok je samostatne platený.