Konzultačné hodiny pedagogického zboru 

Prosíme rodičov, aby si termín konzultácií dohodli vopred, ďakujeme.

Ing. Andrea Petrová po telefonickom dohovore
Mgr. Viktória Köröšová
Mgr. Alexandra König
Mgr. Andrea Beláková  
Mgr. Katarína Konečná
Mgr. Štefánia Hegedušová
Mgr. Patrícia Gabrišová
Mgr. Ivona Hrbačková
Mgr. Adriana Andrejková
Mgr. Gabriela Tabačková  
Mgr. Monika Nagyová  
Mgr. Lukáš Ferenčík  
Mgr. Gejza Kišš
Mgr. Andrea Bočkorášová
RNDr. Dáša Greňová