Konzultačné hodiny pedagogického zboru 

Prosíme rodičov, aby si termín konzultácií dohodli vopred, ďakujeme.

Ing. Andrea Petrová po telefonickom dohovore kancelária
Mgr. Viktória Köröšová pondelok 12:45 – 13:15 kancelária
Mgr. Alexandra König  pondelok 7:30 – 8:00 1.A trieda
Mgr. Andrea Beláková  pondelok 13:00-13:30 1.B trieda
Mgr. Katarína Konečná pondelok 14:00 – 14:30 2.A trieda
Mgr. Štefánia Hegedušová štvrtok 13:00-13:30 3.A trieda
Mgr. Patrícia Gabrišová utorok 12:45 – 13:30 4.A trieda
Mgr. Ivona Hrbačková pondelok 14:00-14:30 4.B trieda
Mgr. Jaroslav Faltin streda 15:00 – 15:30 5.A trieda
Mgr. Gabriela Tabačková  utorok 12:45 – 13:30 6.A trieda
Mgr. Monika Nagyová  utorok 13:00 – 13:30 učebňa ANJ
Mgr. Lukáš Ferenčík  utorok 14:00-14:30 učebňa BIO
Mgr. Gejza Kišš utorok 14:00 – 14:30 učebňa ANJ
Mgr. Veronika Lošoncziová utorok 7:30 – 8:00 4.A trieda
RNDr. Dáša Greňová štvrtok 7:30 – 8:00 učebňa INF