DIDACTICUS
Súkromná základná škola
Palackého 14, 040 01 Košice

IČO: 42094721

DIČ: 2022903905

IBAN: SK53 5600 0000 0005 8960 5001

Ing. Petrová Andrea – riaditeľka školy

email: skola.didacticus@gmail.com

tel.č.:  0948 637 017