Aj tento rok sme sa vybláznili a zabavili v pondelok na karnevale, ktorý opäť nesklamal. Masky boli nádherné, nápadité a mnohé aj šikovnými rúčkami doma vyrobené. Tie najlepšie boli ocenené a veru poviem Vám, odborná porota s vyhodnotení veru mala čo robiť. Teraz už len zážitky v spomienkach a o rok sa tešíme opäť … (Ľ.H.)