Pozri vľavo, potom vpravo, potom opäť vľavo a môžeš ísť. Aj toto odznelo v piatok 9.9.2016 na hodine dopravnej výchovy v rámci projektu Kamil a Emil na cestách u našich druhákov a tretiakov. Ako sa správať ako chodec, aby som neohrozil svoj život. Byť obozretný, poznať základné dopravné značky, ale hlavne dodržiavať určité zásady bezpečnosti. Niektoré značky sme už poznali a iné ešte spoznali, už si ich len všímať v okolí a rešpektovať ich v bežných dopravných situáciách. A keby som niečo nevedel kniha o dvoch kamarátoch mi poradí. (Ľ.H.)