Koniec školského roka sme oslávili aj v školskom klube. Vyšantili sme sa na diskotéke, ktorú sprevádzalo maľovanie na tvár profesionálnou vizážistkou. Vychovávatelia vyhodnotili prácu detí v školskom klube počas celého školského roka a tí najlepší boli odmenení cenami. (A.T.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: