V utorok 9. apríla sme sa zúčastnili krajského finále jazykovej súťaže Jazykový kvet. Určite zúročíme veľké skúsenosti, ktoré sme získali. Náročný deň na súťaži bol odmenený aj viacerými peknými umiestneniami vo svojich kategóriách.

Drama Club (Simonka Š., Rebeca T., Zojka P., Dominik Š., Ela Z., Klára Č., Lujza G., Lily B., Janko Š., Adam K., Ninka A.):
„Rabbits don`t lay eggs“ – 2. miesto – I. kat. AJ dráma vl. tvorba
Zara Š. – 3. miesto – I. kat. AJ prednes
Zuzka Š. – 3. miesto – II. kat. AJ vlastná tvorba
Ninka A. – 1. miesto – I. kat. NJ prednes
Nelly S. – 2. miesto – II. kat NJ prednes
Sara E.M. – 2. miesto – II. kat. ŠJ prednes
Blahoželáme! (P.G.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: