Tento rok sa naši žiaci zúčastnili špeciálnej IQ olympiády, kde si preverili svoje vedomosti z rôznych oblastí. Matematika, slovenčina, biológia, dejepis či geografia – to všetko sme objavili v otázkach, ktoré neboli stále úplne jednoduché. To, ako sa nám darilo a či postúpi niekto do celoslovenského finále sa dozvieme už čoskoro, tak si držme palce! (M.N.)