Súkromný školský klub detí je súčasťou našej školy a zabezpečuje voľnočasové aktivity pre žiakov. V školskom roku 2019/2020 sa súkromný školský klub delí na päť oddelení v závislosti od veku žiakov a od slovenskej či anglickej preferencie. Výchovná činnosť je zabezpečená kvalifikovanými vychovávateľmi.

Súkromný školský klub má niekoľko miestností. Hlavná klubovňa slúži na hranie, nachádzajú sa v nej rôzne spoločenské hry, malé hračky, plyšové hračky, stolný futbal a veľké koberce. Kreatívnu časť popoludnia trávia žiaci v učebniach, kde sa venujú kresleniu, maľovaniu, vystrihovaniu, lepeniu a vytváraniu malých umeleckých diel. Školské ihrisko pokrýva dostatočne veľká trávnatá plocha, ktorá slúži na rôzne loptové hry, nachádzajú sa tam aj detské šmýkalky, preliezačka, hojdačka a drevený mostík. V prípade nepriaznivého počasia sa využíva aj telocvičňa. Počas poobedia sa oddelenia v týchto učebniach striedajú, čiže každý žiak má možnosť tvoriť, hrať sa, či si zabehať. 

 

Súkromný školský klub detí je otvorený v časoch 

Ranná družina: 6:30 – 8:00 

Poobedňajšia družina: 11:30-16:30 

Dlhá družina: 16:30-17:30