23.9.2016 naši prváčikovia boli slávnostne imatrikulovaní za riadnych žiakov našej školy.
Najprv však museli prekonať niekoľko prekážok, prechádzali cez tunel, preskakovali kocky, šmýkali sa. Po úspešnom zvládnutí prváci zložili slávnostný sľub, dali odtlačok prsta do školskej kroniky a boli dekorovaní medailou. Spokojní a v dobrej nálade sme sa rozišli do našich tried. (V.K.)