V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili aj žiaci z našej školy a veľmi sa im páčila.

Už teraz sa tešíme na výsledky! (G.T.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: