Na našej základnej škole sa už tradične konala najslávnejšia recitačná súťaž na počesť nášho najväčšieho básnika Pavla Orságha Hviezdoslava, Hviezdoslavov Kubín. Na školskom kole, dňa 20. 01. 2020 mala porota v zložení p. uč. Katky, Andrey, Ivony a Patrície neľahkú úlohu: vybrať najlepšieho recitátora či recitátorku, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnom kole. Tento rok sa školského kola nesúťažne zúčastnili aj prváci, aby si vyskúšali svoj prednes pred väčším publikom. Všetci recitátori sa dôsledne pripravovali, aby podali čo najlepší výkon. Bolo na nich vidno odhodlanie a skutočné nasadenie. Víťazi si odnášajú diplomy a knižné odmeny.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy !

Viac fotiek nájdete tu: