Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby.“

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravie)

Aj takto znie definícia zdravia, ktorú nájdeme nielen na internete, ale i vo všetkých múdrych knihách. My sa snažíme „prežívať“ ho všetkými možnými zmyslami. Lebo:

„Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch.“ (J. Locke)

Nielen prečítať si o tom, počuť od učiteľov a rodičov , ale i vidieť,  ako sa k zdraviu vieme dopracovať. Ochutnať, že to je vlastne všetko nielen zdravé, ale aj veľmi chutné a vôbec nie náročné na čas, keď si chceme takúto zdravú desiatu pripraviť.

A v tento krásny aprílový deň sme zaplavili náš organizmus hromadou vitamínov ….