Vedúca krúžku: Mgr. Jaroslav Faltin

Čas: pondelok 14:00 – 15:00

Vyberieme si tie najzaujímavejšie témy z dejepisu, pozrieme si rôzne videá na vybranú tému, vypočujeme si zaujímavé informácie, prečítame si ich v angličtine a následne spoločne rozoberieme.