Hodinu dejepisu sme si spestrili exkurziou do Štátnej vedeckej knižnice. Vybrali sme sa do jedného z oddelení knižnice, v ktorom sú uložené staré tlače a rukopisy, vydané do roku 1918. Žiaci mohli vidieť a dotknúť sa starých listín (najstaršie z roku 1481), kníh, periodík, slovníkov a kalendárov rôzneho pôvodu a zamerania. Ukážky práce reštaurátorov a historikov boli sprevádzané odborným výkladom jedného z pracovníkov knižnice. (A.T.)

Viac gotiek z akcie nájdete tu: