Naši piataci sa v piatok vybrali na zaujímavú exkurziu do AMK, čiže do Archívu mesta Košice. Dozvedeli sa informácie o tom, kde sa ukladajú dôležité dokumenty, spisy a rôzne materiály. Dokonca už vieme, že štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Študovňa je bádateľom k dispozícii s obmedzenou kapacitou 12 miest v budove na Kováčskej ul. …