26.september bol na našej škole špeciálny! Európsky deň jazykov je o oslave cudzích jazykov a rôznorodosti kultúr. Oslavovali sme ako sa patrí. Žiaci si vypočuli rozdiely medzi nemeckým, anglickým, španieskym a talianskym jazykov na jednotlivých slovách, pokúšali sa čítať najdlhšie slová v rôznych cudzích jazykoch (aj v gréčtine a rumunštine napríklad), robili projekty či kreslili vlajku sveta. Spoznávať cudzie jazyky sa nám páčilo a už teraz by sme sa vybrali do Španielska, Anglicka, Nemecka, Grécka…a vlastne asi úplne všade 🙂 (M.N.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: