eTwinning je medzinárodný program pre materské, základné a stredné školy, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvárať partnerstvá škôl na báze rôznych zaujímavých projektov.

Naša škola je zapojená do programu eTwinning už druhý rok a vďaka nemu sa naši žiaci zapojili do rôznych projektov o ročných obdobiach, zdravej životospráve či spoznali mestá a miesta rôznych krajín prostredníctvom fotografií a prezentácií a v neposlednom rade si našli nových kamarátov po celej Európe. Našimi partnermi boli školy zo Španielska, Fínska, Talianska či Poľska.

Celý projekt prebieha v anglickom jazyku, čo podporuje myšlienku našej školy propagovať anglický jazyk a aktívne ho zapájať do bežného života našich žiakov. Naši žiaci natáčali videá, kde popisovali školské akcie, či vytvárali prezentácie a to všetko v anglickom jazyku.

Nenechajte si ujsť naše projekty a spoznajte nových kamarátov po celej Európe!

V školskom roku 2018/2019 sme zapojení do projektov

 

Viac informácii o tomto projekte nájdete tu: eTwinning Spooky Stories

Viac o tom projekte nájdete tu: eTwinning Tongue Twisters

Viac o tomto projekte nájdete tu: eTwinning – Must-eat foods from around the world

Medzinárodné projekty, za ktoré sme získali ocenenie kvality