eTwinning je medzinárodný program pre materské, základné a stredné školy, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvárať partnerstvá škôl na báze rôznych zaujímavých projektov.

Naša škola je zapojená do programu eTwinning už niekoľko rokov a vďaka nemu sa naši žiaci zapojili do rôznych projektov o ročných obdobiach, zdravej životospráve, životnom prostredí či spoznali mestá a miesta rôznych krajín prostredníctvom fotografií a prezentácií a v neposlednom rade si našli nových kamarátov po celej Európe. Našimi partnermi boli školy zo Španielska, Fínska, Talianska, Veľkej Británie, Islandu či Poľska.

Celý projekt prebieha v anglickom jazyku, čo podporuje myšlienku našej školy propagovať anglický jazyk a aktívne ho zapájať do bežného života našich žiakov. Naši žiaci natáčali videá, kde popisovali školské akcie, či vytvárali prezentácie a to všetko v anglickom jazyku.

Nenechajte si ujsť naše projekty a spoznajte nových kamarátov po celej Európe!

V školskom roku 2020/2021 sme zapojení do projektov

 

 

 

Medzinárodné projekty, za ktoré sme získali ocenenie kvality