Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa naši ôsmaci zapojili do E-twinningového projektu s názvom „Tongue Twisters“. Vybrali sme 5 slovenských jazykolamov, ktoré sme prezentovali žiakom a učiteľom zo spolupracujúcich škôl. Neskôr sme si vypočuli a naučili sa jazykolamy z krajín ako Francúzsko, Španielsko, Litva, Turecko, ale aj zo susedného Poľska a z mnohých ďalších. Pri výrobe videí – „lámaní jazykov“ v slovenčine, ale najmä v cudzích rečiach, sme si užili veľa zábavy. Obrovskú radosť nám urobili videá, keď sa žiaci z iných krajín pokúsili zopakovať naše „strč prst skrz krk“, alebo „guľôčka v jamôčke“. Nakoniec sme od ostatných krajín dostali veľa pochvál za naše cudzojazyčné „jazykolámanie“. Celá táto aktivita nás veľmi bavila a tešilo nás, že sme priniesli kúsok slovenčiny do zahraničných škôl, a tiež to, že sme deň jazykov prežili bez jazykových zlomenín ? (J.V.) 

Videá z akcie nájdete tu:    Tongue Twisters 1       Tongue Twisters 2