Počas posledných týždňov sa žiaci 8.A zapojili do etwinningového projektu s názvom Let’s share idioms and proverbs. Objavovali sme príslovia a porekadlá svojej vlastnej krajiny, ale aj ostatných zapojených krajín, napríklad Albánska, Chorvátska, Turecka či Španielska. Každá krajina mala za úlohu nájsť príslovia a porekadlá na 6 tém (úprimnosť, rešpekt, dobro, trpezlivosť, vedomosti, rovnosť) a potom ich preložiť do angličtiny. Ukázalo sa, že nezáleží na tom, akým jazykom hovoríme, alebo v ktorej krajine žijeme, sú určité životné múdrosti a skúsenosti, ktoré sa nás týkajú úplne všetkých rovnako.(J.V.) 

Viac fotiek z projektu nájdete tu: