Spoznávanie kultúr, jazykov a ľudí z rôznych krajín považujeme za veľmi dôležité, aj preto už nieľkoľko rokov po sebe vďaka eTwinningu vytvárame medzinárodné projekty, ktoré našim žiakom umožňujú spoznávať život žiakov v rôznych krajinách po celej Európe.

Jedným z takýchto projektov bol aj projekt k Európskemu dňu jazykov, ktorého hlavnou myšlienkou je osláviť rôznorodosť a zoznámiť sa s jazykmi, ktorými sa hovorí naprieč Európou. Autormi projektu sme boli my – naša Súkromná škola Didacticus- a našim hlavným partnerom sa stala základná škola v mestečku Accrington vo Veľkej Británii. Do projektu sa zapojilo viac ako 30 učiteľov z rôznych európskych krajín.

Každá zapojená škola mala za úlohu vypísať pohľadnice pre ostatné školy v dvoch jazykoch – vo svojom rodnom jazyku a v anglickom jazyku a následne ich každému rozoslať. Už samotné vypisovanie pohľadníc veľmi bavilo našich žiakov. V priebehu dvoch týždňoch nám boli doručené pohľadnice z rôznych kútov Európy, z ktorých naši žiaci 4.-9.ročníka vytvorili projekt a učili sa čítať krátke texty, ktoré našli na pohľadniciach. Projekt sa nám veľmi páčil a opäť nám priblížil miesta, ktoré boli pre nás veľkou neznámou.

Video z projektu si môžete pozrieť nižšie. (Autorkou projektu je pani učiteľka Monika)

Viac o eTwinning projektoch na našej škole nájdete tu: eTwinning projekty