Žiaci štvrtého ročníka si na nedávnych hodinách anglického jazyka vyskúšali trošku inú formu učenia sa. Zapojili sa do medzinárodného projektu E-twinning s názvom „Action louder than words“. V rámci tohto projektu nahrali krátke video, v ktorom sa predstavili svojim rovesníkom z rôznych kútov Európy. Urobili to však nie celkom tradične, predstavili sa totiž „v koži” ich obľúbených knižných a komiksových hrdinov. Cieľom projektu bolo ukázať študentom inú formu vzdelávania sa, zlepšiť ich jazykové zručnosti a kritické myslenie, rozšíriť ich slovnú zásobu, schopnosť plynulejšie čítať a, samozrejme, rozvíjať lásku k čítaniu. Aktivita sa im veľmi páčila, natáčanie si užili naplno a tešia sa na ďalšie podobné úlohy:) (I.H.)