Vo štvrtok 9. apríla 2015  sa na našej škole konal prvý ročník školského kola medzinárodnej anglickej súťaže „English Star“. Je to súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných skúšok a testov. Vďaka tejto súťaži si môžu žiaci porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Všetci zúčastnení žiaci napísali testy skvele, tí najúspešnejší postupujú do celoslovenského kola. Gratulujeme 🙂

Do celoslovenského kola postupujú:

Meno  ( % úspešnosti )

Lea P. 100%

David M. 100%

Petra P. (100%)

Alexandra T. (100%)

Zuzana Š. (100%)

Filip S. (100%)

Jakub B. (95%)

Mia M. (95%)

Sara M. (94%)

Dávid S. (94%)

Šimon J. (94%)

Emil S. (94%)

Alex A. (93%)

Hanka S. (90%)

Jamie S. B. (88%)

Daniel G. (83%)

Janka M. (81%)

Kristína K. (80%)

Samko Ch. (79%)

Leo K. (71%)