Naši žiaci ukázali svoju šikovnosť v celoslovenskom kole súťaže v anglickom jazyku English Star. Konala sa v jednu slnečnú stredu, 13.5.2015. Detičky preukázali svoju zručnosť v rôznych typoch úloh, rozlúštili hlavolamy, kreslili strašidielka, hľadali gramatické chyby, rátali zvieratká a popisovali obrázky. Výsledky tejto súťaže sa dozvieme už čoskoro, v polovici júna.  (M.G.)