22. apríl je každoročne venovaný Zemi. Ani my sme tento deň neobišli bez povšimnutia. Zamerali sme aktivity na ochranu našej Zeme a pripomenuli sme si, aká je pre nás dôležitá. A aby tento deň bol ozaj pamätný pre všetkých, spoločnými silami sme zasadili pre tú našu krásnu Zem aj 2 velikánske stromy. GAŠTAN a v neposlednom rade i kráľa všetkých stromov DUB. Veríme, že nám bude rásť do krásy a roky pripomínať tento deň i to, že našu planétu si treba vážiť a chrániť ju.