Vedúca krúžku: Mgr. Ivona Hrbačková

Čas: utorok 14:00 – 15:00

Viete aký je rozdiel medzi zmrzlinou a gelatom? Pochádzajú boloňské špagety naozaj z Bologne? Dozviete sa na krúžku talianskeho jazyka zameraného nielen na slovnú zásobu, ale aj na taliansku kultúru.