Školský poriadok

V tejto časti nájdete školský poriadok platný pre všetkých žiakov našej Súkromnej základnej školy v školskom roku 2019/2020.

Školský poriadok