Posted by

Talk show

Na Súkromnej základnej škole Didacticus sme započali hosťom žiakom školy dobre známym avšak i nepoznaným. Do hosťovského kresla zasadla zriaďovateľka a riaditeľka školy v jednej osobe Ing. Andrea Petrová. Moderátor ako aj prítomní žiaci (zástupcovia z 5.-9. roč.) mali možnosť kladením otázok sa dozvedieť, aký bol dôvod pre založenie súkromnej školy, o dĺžke jej pôsobnosti […]