Posted by

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 13.11.2019 sa počas 1. a 2. vyučovacej hodiny na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Tohto kola sa zúčastnili vybraní žiaci druhého stupňa v troch kategóriách – E (8. a 9. ročník), F (6. a 7. ročník) a G (5.ročník). Žiaci svoj geografický talent predviedli v teoretickej a aj praktickej časti. Vyhodnotenie: Kategória E: 1.miesto: Adam (9.A) 2.miesto: Patrik […]