Posted by

Miss kniha v LitParku

Miss Kniha – aj takto by sa dala nazvať súťaž o najprestížnejšiu detskú knihu. Dňa 14. októbra 2019 sme sa vybrali na exkurziu do Knižnice pre mládež mesta Košice (LitPark), kde si pre nás skúsená a milá pani knihovníčka pripravila zaujímavé aktivity, a zároveň nás oboznámila s najnovším výberom pútavých kníh pre deti a mládež.Spoločne […]

Posted by

Tvorivá dielnička so starými rodičmi v 3.A

Aj my tretiaci sme si v mesiaci október-mesiac úcty k starším spomenuli na starých rodičov, ktorých sme pozvali na tvorivú dielničku. Sme veľmi radi, že mnohí naše pozvanie prijali a pricestovali aj naozaj zďaleka. Strávili sme spolu krásne jesenné popoludnie. Ďakujeme za chutné koláčiky. (Š.H.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:

Posted by

Mikro maratón v ŠKD

Keďže nám počasie ešte doprialo trošku slnka a nie sme o nič horší ako maratónci, aj my sme si vramci školského klubu dobehli vlastný maratón.  Všetkým bežcom ďakujeme za účasť 🙂 a tešíme sa na ďalší ročník. (F.T.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:

Posted by

Be Active!

V zdravom tele, zdravý duch 🙂 Radi skáčeme, beháme aj súťažime a preto sa nám aktivity podporujúce pohyb veľmi páčili. Zasúťažili sme si so spolužiakmi a dosýta sa zabavili. Na súťaže v rámci programu Be Active! sa tešíme aj nabudúce (M.N.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:

Posted by

Beseda na tému starostlivosť o zúbky v 1.ročníku

Beseda Starostlivosť o zúbky prebiehala zaujímavou formou prispôsobenou veku našich prvákov. Školiteľka  veľmi milo a ochotne komunikovala s deťmi. S využitím názorného materiálu  sprístupnila nové poznatky. Kládla deťom otázky a oboznamovala ich so správnym čistením, správnou starostlivosťou a prevenciou. Praktické ukážky upevnili nové získané vedomosti našich prváčikov. (A.B.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: