Posted by

eTwinning projekt: Európsky deň jazykov

Spoznávanie kultúr, jazykov a ľudí z rôznych krajín považujeme za veľmi dôležité, aj preto už nieľkoľko rokov po sebe vďaka eTwinningu vytvárame medzinárodné projekty, ktoré našim žiakom umožňujú spoznávať život žiakov v rôznych krajinách po celej Európe. Jedným z takýchto projektov bol aj projekt k Európskemu dňu jazykov, ktorého hlavnou myšlienkou je osláviť rôznorodosť a […]