Posted by

Prednáška o prevencii alkoholizmu, tabakizmu a legálnych drog

Táto prednáška bola určená pre žiakov 6. a 7. ročníka. V prvej časti si žiaci vypočuli  o rôznych typoch závislostí a ich prejavoch. Prednáška bola okrem alkoholu a tabaku venovaná aj iným nápojom, ktoré sú škodlivé pre detský organizmus, ako káva, povzbudzujúce nápoje, alebo veľmi sladené nápoje. Následne sa žiaci oboznámili so škodlivými účinkami týchto látok, boli poučení o prevencii a o tom, […]