Posted by

Be Active!

V zdravom tele, zdravý duch 🙂 Radi skáčeme, beháme aj súťažime a preto sa nám aktivity podporujúce pohyb veľmi páčili. Zasúťažili sme si so spolužiakmi a dosýta sa zabavili. Na súťaže v rámci programu Be Active! sa tešíme aj nabudúce (M.N.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:

Posted by

Beseda na tému starostlivosť o zúbky v 1.ročníku

Beseda Starostlivosť o zúbky prebiehala zaujímavou formou prispôsobenou veku našich prvákov. Školiteľka  veľmi milo a ochotne komunikovala s deťmi. S využitím názorného materiálu  sprístupnila nové poznatky. Kládla deťom otázky a oboznamovala ich so správnym čistením, správnou starostlivosťou a prevenciou. Praktické ukážky upevnili nové získané vedomosti našich prváčikov. (A.B.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: