Posted by

Týždeň s batohom

Týždeň s batohom je perfektným zakončením školského roka, kedy sa vydávame na výlety a trávime čas so svojimi spolužiakmi a učiteľmi mimo školy. Tento rok sa chystáme na výlet do Nižnej Myšle, pozrieť lodenicu či hasičskú stanicu, obmrknúť čo je nové v leteckom múzeu, spoznať chod letiska zo zákulisia, prejsť sa cez Prešov a čerešničkou […]