Posted by

Divadielko Červená Čiapočka

Dnešnú oslavu Dňa detí sme si spestrili divadielkom O červenej čiapočke. Dozvedeli sme sa nové skutočnosti z tejto rozprávky a popri tom sme sa veľa nasmiali. Účinkujúcim ďakujeme za skvelý zážitok. (A.T.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:

Posted by

Medzinárodný deň detí

Oslava medzinárodného dňa detí u nás nemohla chýbať! Veterné počasie nás neodradilo a učitelia si pre nás prichystali rôzne aktivity, ktoré preverili naše športové a logické zručnosti. Triafali sme loptičku do bránky, chodili na mini chodúľoch, prekonávali prekážky, ale hlavne sme sa perfektne zabavili. Odmenou za každú aktivitu boli pre nás žetóny, ktoré sme na […]

Posted by

Triedny projekt v 3.A

Triedny projekt v 3.A triede mal vzdelávací charakter. Žiaci si vybrali jednu prebranú tému z Vlastivedy alebo z Prírodovedy a pripravili projekt, ktorý prezentovali svojim rodičom. To však nie je ani zďaleka všetko. Žiaci boli učiteľmi a ich rodičia boli žiakmi. Mladí učitelia svojich dospelých žiakov vôbec nešetrili okrem toho, že rodičia museli odpovedať na […]