Posted by

Medzinárodné skúšky Cambridge YLE

Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a tak začíname zbierať úrodu po celom roku našej práce. Medzinárodné skúšky Cambridge sa u nás konali už štvrtý rok. 15.mája si u nás otestovali svoje vedomosti žiaci 2.-4.ročníka na úrovniach Starters, Movers a Flyers. Hravo zvládli všetky tri časti – posluch, písanie a čítanie aj rozprávanie s […]